Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα Τ.Κ. 175 76
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή   
Τηλέφωνο: 2109530161                      Καλλιθέα 24/03/2020
Fax: 2109530160                              Αρ. Πρωτ.: 122/2020
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ α) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σ.Κ.Ο. ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Κ.Μ. της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη προμήθεια υπηρεσιών σε εκτυπωτικές εργασίες και έντυπα της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις Σχολές χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις Σχολές χορού της επιχείρησης, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
4ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου οικονομικής χρήσης 2019 – Ορισμός Ορκωτών Λογιστών, της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, με την έγκριση της προμελέτης για τη διαδικασία προμήθειας υλικών καθαριότητας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..

6ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης, για την εύρυθμη λειτουργία (προληπτικά μέτρα προστασίας ενάντια στον κορωνοϊο SARS-CoV-2) της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης, για την εύρυθμη λειτουργία (προληπτικά μέτρα προστασίας ενάντια στον κορωνοϊο SARS-CoV-2) της επιχείρησης, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

7ο Παράταση διάρκειας ενός έτους του προγράμματος Απασχόλησης μέσω Ο.Α.Ε.Δ. «N.Θ.Ε. για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος