Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το έτος 2020

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος 2020

Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 113/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ