Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων για τα κοινωνικά προγράμματα του δήμου

Πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων για τα κοινωνικά προγράμματα του δήμου

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/11 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9:00-13:00,
ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.
ΝΟΥΜΕΡΑ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 8:30.
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ):

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν έχετε ακίνητο βεβαίωση από το taxis net ή υπεύθυνη δήλωση που θα το δηλώνει) για το Φορολογικό Έτος 2014, Ε2 (για όσους διαθέτουν ακίνητα και εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2014
Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ (για όλους τους άνεργους της οικογένειας) ή Βεβαίωση Σπουδών για τα τέκνα τις οικογένειας που φοιτούν ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη (για εργαζόμενους) ή Βεβαίωση Στρατολογικής Μονάδας ή Στρατιωτική Ταυτότητα (για στρατευμένους)
Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμοδία επιτροπή ΚΕΠΑ (για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για άτομα με προβλήματα υγείας
ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας