Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/04/2019

ΑΠΟΦ.-57-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-58-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘ.ΚΥΛΙΚ.ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦ.-59-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤ.ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΡ.ΑΠΟ ΣΥΝ.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΠΟΦ.-60-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΤΗΣ. ΣΥΝΔΡ. ΣΕ ΑΘΛΟΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΦ.-61-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΔΡ.ΣΕ ΑΘΛ. ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦ.-62-ΈΓΚΡ.ΟΡΓ.ΠΛΑΙΣ.ΚΑΛΟΚ.ΑΘΛΗΤ.ΠΡΟΓΡ_

ΑΠΟΦ.-63-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓ.ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ.-64-ΈΓΚΡ.ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓ.ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ.-65-ΈΓΚΡ. ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΑΦ. 2ΟΥ ΚΔΑΠ

ΑΠΟΦ.-66-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΚΚΡ. ΑΓΩΓΩΝ & ΑΙΤ. ΛΗΨ.ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡ. 24 ΕΡΓ. ΤΟΥ Ν.Π_