Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2018

ΑΠΟΦ.-169-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-170-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΥΤ.ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦ.-171-ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ.&ΕΠΙΤΡ.ΑΞΙΟΛ. ΕΝΣΤ.ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦ.-172-ΈΓΚΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤ. ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΠΟΦ.-173-ΈΓΚΡ.ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡ.ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΦ.-174-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΦ.-175-ΈΓΚΡ.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔ.ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΑΠΟΦ.-176-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ