Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 74 – 76), σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 § 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης, για τον νέο κανονισμό καθαριότητας.
2. Συζήτηση με θέμα «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, 26 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Κυριακόπουλος