Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 374-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 375-Επιχορήγηση Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας. ΑΠΟΦΑΣΗ 376-Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων μείωση αιτούντων μαθητών του Δημ. Ωδείου.(χ.σ.) ΑΠΟΦΑΣΗ 377-5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 378-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 379-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου […]

Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 290-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 291-Δαπάνες για Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ στο Δ.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 292-Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ 293-Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 294-Περί μη χωροθέτησης χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 295-Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Δοϊράνης 228. […]

Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 261-Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ΑΠΟΦΑΣΗ 262-Έγκριση της με αρ. 63-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος. ΑΠΟΦΑΣΗ 263-Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ALPHA BANK. ΑΠΟΦΑΣΗ 264-Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. ΑΠΟΦΑΣΗ 265-Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπ. Εσωτερικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 266-Πρακτικό Νο […]

Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 212-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 213-Τροποποίηση της με αρ. 136-2018 απόφασης Δ. Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 214-Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δ.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 215-Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 300 στο Ο.Τ. 258. ΑΠΟΦΑΣΗ 216-Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. ΑΠΟΦΑΣΗ 217-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών. ΑΠΟΦΑΣΗ 218-Έγκριση διενέργειας-προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών. […]

Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 02/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 209-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 210-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. ως ωφελούμενου στο πρόγραμμα Horizon 2020 SC1-BHC-16-2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 211-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. ως ωφελούμενου στο πρόγραμμα Horizon 2020 Big IoT.

Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 184-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 185-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 186-Ορισμός εκπρόσωπου του Δ.Κ. στο Α.θμιο Συμβ. Επιθ.σης χώρων Ψυχ.κών Δραστηριοτήτων 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 187-Ορθή επανάληψη της με αρ. 139-2018 απόφασης Δ.Σ.(ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ 188-Έγκριση διαγραφής 957,92 € από επιστροφή της κοινοπραξίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 189-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 131-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 132-Δικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (Ι. Κωνσταντινίδης). ΑΠΟΦΑΣΗ 133-Υποβολή πρακτικού Νο 1-2018 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 135-Συγκρότηση επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΗ 136-Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 137-Ορισμός εκπροσώπου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης πλοίων έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 138-Τροποποίηση της με […]

Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 99-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 100-Συμπλήρωση της με αριθ. 39-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 101-Προγραμματισμός για τη σύναψη Σ.Μ.E. για το έτος 2018 από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους. ΑΠΟΦΑΣΗ 102-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίτιμο για το έτος 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 103-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ 104-Έγκριση επιχορήγησης ποσού 230.000,00 € […]

Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 48-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 49-‘Eγκριση δαπανών για την εκδήλωση η οποία αφορά στο Μνημόσυνο Αγίων Θεοδώρων. ΑΠΟΦΑΣΗ 50-2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 51-Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ 52-Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 158-2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 53-Έγκριση της με […]