Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015 Ηλεκτρονική Διαβούλευση πάνω στο Νέο Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας! Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας που θα βρείτε εδώ