Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗΚΕΚ

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ E.Σ.Κ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ – (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ – (ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΗ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΑΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Σ.Κ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.