ΔΗΚΕΚ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( ΔΗ. Κ. Ε. Κ ) είναι μια από τις δύο δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Καλλιθέας.
Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από:

  • τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από τους οποίους ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, εφόσον αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική τους συνέλευση και
  • ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Καλλιθέας οι οποίοι έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης είναι Δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται επίσης από το Δημοτικό συμβούλιο.