Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/03/2018

ΑΠΟΦ.-30-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ 24-2018 ΑΠΟΦ.Δ.Σ._pdf

ΑΠΟΦ.-31-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ. ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ.ΥΠΗΡ._pdf

ΑΠΟΦ.-32-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-33-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-34-ΒΕΒ.ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΖ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΦ.-35-ΕΝΤΑΞΗ ΔΑΠ.ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠ.ΤΡΕΧ.130,20€–ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.-ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΠΟΦ.-36-ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο5 ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΓ.ΗΛΕΚΤΡ-ΚΟΥ ΕΞ. & ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ._pdf

ΑΠΟΦ.-37-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦ.-38-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΤΡΟΦ.&ΑΡΤΟΥ

ΑΠΟΦ.-39-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤ.ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓΡ._pdf

ΑΠΟΦ.-40-ΈΓΚΡ. ΣΥΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΟΦ.-41-ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ