Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2018

ΑΠΟΦ.-21-Α΄ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ. ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ.-22-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΑΠΟΦ.-23-ΈΓΚΡ.ΕΠΑΝΕΚΔ.ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜ.ΧΡ.2017-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ._pdf

ΑΠΟΦ.-24-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦ.-25-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΈΤΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-26-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.11-2018ΑΠΟΦ. ΤΠΟΥ Δ.Σ._pdf

ΑΠΟΦ.-27-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΣΥΝΤ.ΗΛ-ΜΗΧΑΝ ΕΞ. ΚΟΛΥΜΒΗΤ.ΔΕΞΑΜ._pdf

ΑΠΟΦ.-28-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞ.ΑΘΛΗΤ. ΕΚΔΗΛ.-ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ._pdf

ΑΠΟΦ.-29-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡ.-ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19