Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 086-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΗ 087-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 088-Σύσταση Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 089-Προγραμματισμός για τη σύναψη ΣΜΕ για το έτος 2017 από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 090-Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 091-Κανονισμός Λειτουργίας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Προφήτη Ηλία 2017 Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 092-Περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 093-Έγκριση δαπάνης ποσού 700,60 ευρώ για την πληρωμή προμηθειών πραγματοποιημένων εντός του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 094-Έγκριση δαπάνης ποσού 223,20 ευρώ για την πληρωμή εργασιών πραγματοποιημένων εντός του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 095-Έγκριση δαπάνης ποσού 265,98 ευρώ για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 096-Έγκριση δαπάνης ποσού 135,02 ευρώ για εξόφληση δημοσιευμάτων περίληψης διακήρυξης άγονου διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 097-Έγκριση δαπάνης ποσού 43,09 ευρώ για την πληρωμή προμήθειας πραγματοποίησης εντός του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 098-Έγκριση πρωτοκόλλου προσ. & οριστ.παραλαβής του έργου Κατασκευή δευτ. αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 2009.

ΑΠΟΦΑΣΗ 099-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100-Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101-Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102-Επιστροφή χρημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103-Έγκριση Προγράμματος Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 105-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 106-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 107-Τροποποίηση της με αριθμό 76-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108-Έγκριση δαπάνης για την δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109-Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση μίσθωσης Κινηματογραφικών ταινιών για το Καλυψώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110-Έγκριση δαπάνης για την θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας στις 10-4-2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111-Έγκριση δαπάνης για μουσικό αφιέρωμα στους μεγάλους μουσικοσυνθέτες Μίμη Πλέσσα και Βασίλη Τσιτσάνη στο Δημ. Θέατρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 112-Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικού αφιερώματος στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Πρόδρομο Τσαουσάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113-Έγκριση δαπάνης για παρουσίαση σεμιναρίων – εκδηλώσεις καλλιέργειας ζωοφιλικής συνείδησης και φροντίδας των ζώων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114-Έγκριση της 3ης Επικαιροποίησης του ήδη υπάρχοντος εγχειριδίου για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας 2014–2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115-Έγκριση δαπανών της μαθητικής παρέλασης, με την ευκαιρία της 196ης επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116-Υποβολή πρακτικού Νο 1-2017 Επιτροπής κλήρωσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017.