Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2-Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Πλ. Κύπρου, Πλ. Δαβάκη και στο Δημ. θέατρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3-Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ 4-Παρατάσεις υπαρχουσών μισθώσεων ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 6-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 7-Έγκριση αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ.(χωρίς στοιχεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 8-1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9-Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ίδρυμα ΕΥΦΗΜΙΑΣ Κ. ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-Mετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 352 στο Ο.Τ. 421.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-Πρόγραμμα δράσης του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14-Έγκριση καταβολής τακτικής ετήσιας επιχορήγησης ποσού 2.400.000,00€ στο ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης ποσού 400.000,00 ευρώ για το έτος 2017 στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16-Περί έγκρισης διενέργειας πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17-1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18-Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών & παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21-Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών (άρθρο 9 της Υ.Α. 28492-2009).

ΑΠΟΦΑΣΗ 22-Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 24-Έγκριση δαπάνης για τις θεατρικές παραστάσεις του Εφηβικού Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25-Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση του εργαστηρίου ζωγραφικής στο Πολιτιστικό κέντρο Αρχέλαο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26-Έγκριση δαπάνης για την παρουσίαση βιβλίου του Συλλόγου Φοιτησάντων και φίλων Θετικής Αγωγής Αποστολοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27-Ολοκλήρωση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του έργου αγοράς του Διατηρητέου ακινήτου – Οικία Δαβάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βασιλόπιτας, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών για την κοπή της πίτας του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 30-Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και δαπανών της εκδήλωσης η οποία αφορά στο Μνημόσυνο Αγίων Θεοδώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31-Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης η οποία αφορά στο κατ’ έτος Μνημόσυνο του Κων. Δαβάκη & των Μαντζαγριωτάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32-Περί αποδοχής προτάσεων κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.