Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 19η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 11/06/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 12/06/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 19η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 11/06/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 297: Αποδοχή του κατεπείγοντος των θεμάτων

Απόφαση Νο 298: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 299: Εξειδίκευση πιστώσεων για ανάγκες στους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων

Απόφαση Νο 300: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για συναυλίες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις και θέατρο σκιών, στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Προγράμματος του Δήμου

Απόφαση Νο 301: Πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης στη Δ/νση Άθλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών-πρόσκαιρων αναγκών

Απόφαση Νο 302: Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ