Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 24/5/2024 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 20/5/2024
Αρ. Πρωτ. 24127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 24/5/2024 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τη Δημοτική Φιλαρμονική

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για το Ανθρώπινο Δυναμικό

3. Εξειδίκευση πίστωσης για το Τμήμα Αθλητικού Έργου

4. Εξειδίκευση πίστωσης για το Τμήμα Αθλητικού Έργου

5. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για το Καλοκαιρινό – Φθινοπωρινό πρόγραμμα

6. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος» (άγονων ομάδων αρχικού διαγωνισμού)

7. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τις «Δράσεις δημιουργίας έξυπνης πόλης στο Δήμο Καλλιθέας»

8. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2024»

9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών» επαναπροκήρυξη των άγονων ομάδων 1,2,3 για χρονική διάρκεια 24 μηνών

10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού ανάδειξη αναδόχου/ων των άγονων ομάδων 3, 4 και 5 της αρχικής διαδικασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» μετονομαζόμενες σε ομάδες 1, 2 και 3 στην επαναπροκήρυξη για την συντήρηση – επισκευή λοιπών μηχανημάτων

11. Αποδοχή μελέτης: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

13. Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί της οδού Ατθίδων 15

14. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 134, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Ρ. Ε

15. Απόδοση λογαριασμού της Θεοδοσοπούλου Φοίβης για το με αρ. 1071/16-4-2024 ΧΕΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ