Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 22/3/2024
Αρ. Πρωτ. 14408

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκθεση πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας, από 1/1/2022 έως 13/12/2023.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μπουκουβάλας Βασίλειος