Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 12/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 19: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 20: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Αποκριάτικου προγράμματος έτους 2024

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 21: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των δαπανών του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ε.Έ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (έργο 2018-1-0242), για το 2024 και μέχρι τη λήξη και την υποβολής στις 31/3/2024

Απόφαση Νο 22: Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 13/02/2024 έως και 12/03/2024 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Απόφαση Νο 23: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών Κάδων 2023»

Απόφαση Νο 24: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

Απόφαση Νο 25: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος «Καταβολή οικονομικού βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές Πάσχα 2024»

Απόφαση Νο 26: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου από 15-02-2024 έως 15-08-2024

Απόφαση Νο 27: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για τα τέλη κυκλοφορίας δικύκλων 50 κ.εκ του 2024

Απόφαση Νο 28: Έγκριση 1ου (τελικού) ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2021»

Απόφαση Νο 29: Έγκριση 2ου (τελικού) ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

Απόφαση Νο 30: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

Απόφαση Νο 31: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 531/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση Νο 32: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2024

Απόφαση Νο 33: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Νοεμβρίου 2023

Απόφαση Νο 34: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση Νο 35: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023

Απόφαση Νο 36: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 37: Διαγραφές και τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 38: Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 39: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Απόφαση Νο 40: Σχέδιο κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης κοινόχρηστων θέσεων ΑΜΕΑ

Απόφαση Νο 41: Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1830/2023 τελεσίδικης απόφασης του Δ. Εφετείου Πειραιά

Απόφαση Νο 42: Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 25/02/2024 έως και 18/03/2024

Απόφαση Νο 43: Αιτήματα για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη στα πλαίσια του Α’ Kύκλου Kινητικότητας 2024 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ