Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 & ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024»

Καλλιθέα 19/2/2024
Αρ. Πρωτ. 8272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024» σύμφωνα με τις διατάξεις του 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.5056/2023.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Πέμπτη 29/2/2024 και ώρα 12:00 να καταθέσετε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε προς συζήτηση, τα οποία αφορούν το έργο της δημοτικής αρχής. (Κάθε Σύμβουλος και Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να καταθέσει 1 θέμα).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στη με αριθ. 98/Α.Π. 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την οποία σας επισυνάπτουμε.

Συνημμένα:

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος