Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 31-01-2024 & ώρα 17:00

Καλλιθέα 26/01/2024
Αρ. πρωτ. 4166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 31-01-2024 και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

• Ενημέρωση επί του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Κοινοτήτων.

• Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο-καφετέρια) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 140, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «PORTICUS Ε.Ε.».

• Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας επί της οδού Γράμμου 4, ιδιοκτησίας της κ. Y. M. του G.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ