Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 & ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη

Την ώρα της συνεδρίασης μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας Webex στο παρακάτω link:

Καλλιθέα 23/11/2023
Αρ. Πρωτ. 56555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/2018) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.

2. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας έτους 2023.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, με τον ίδιο τρόπο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ευσταθίου Κωνσταντίνος