Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 1/11/2023 στις 10.15 π.μ.

Καλλιθέα 27/10/2023
Αρ. πρωτ: 51659

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 1/11/2023 στις 10.15 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα

1. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2018

2. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή κλειδαριών χώρων πολιτισμού

3. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υλικών συσκευασίας για την μεταφορά συσσιτίου σε δικαιούχους του Βοήθεια στο Σπίτι

5. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων για τις συναυλίες στις 2,3 και 12/9/2023

6. Έγκριση μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

7. Τροποποίηση /προσθήκη της υπ’αρ. 326/2023 προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε.

8. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 327/2023 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.

9. Απόδοση λογαριασμού του Θεολόγου Ανδρέα για το με αρ. 2818/13-10-2023 ΧΕΠ

10. Περί άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 904/2023 απόφ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δεύτερο Τμήμα)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ