Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 23/10/2023 & ώρα 9.15 π.μ.

Καλλιθέα 19/10/2023
Αρ. πρωτ. 50185

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Δευτέρα 23/10/2023 στις 9.15 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα

1. 9η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με στόρια σκίασης για το Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια καβαλέτων του τμήματος ζωγραφικής

5. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη για την αμοιβή επιτροπών κατατακτηρίων εξετάσεων σχολών πιάνου, κιθάρας & αρμονίας

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντικατάσταση επιδαπέδιου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στο Δ΄ ΚΑΠΗ

7. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία

8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

9. Έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

10. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδοτών της προμήθειας «Δήμος Καλλιθέας – Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1»

11. α) Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. 2023 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Ι΄ τακτική επιχορήγηση,
β) αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης του Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και
γ) αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας» για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου πέριξ του Κ.Π.Ι.Σ.Ν»

12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1195/2023 απόφασης του Εφετείου Πειραιά (η οποία εκδόθηκε επί εφέσεως του Δήμου κατά της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και της υπ’ αριθμ. Α2142/2021 απόφασης Δ. Πρ .Πειραιά.

13. Λήψη απόφασης για συμβιβασμό και καταβολή αποζημίωσης στον αιτούντα κ. Γ. Μ.

14. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

15. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης της Αντ/ρχου κ. Β. Μαργαρίτη, κ.κ. Π. Λάμπρου, Ανδρέα Θεολόγου, Ρ. Μηλιώνη και της κ. Π. Ντάση για την συμμετοχή τους στο Active Cities for EU, στο Βουκουρέστι από 2/11/2023 έως 3/11/2023, με ΧΕΠ

16. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης του Γεν. Γραμματέα στις 3,4,5 Νοεμβρίου με ΧΕΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ