Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 17/10/2023 & ώρα 12.00

Καλλιθέα 13/10/2023
Αρ. πρωτ. 49166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 17/10/2023 στις 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για την καταβολή ποσών προς εκμισθωτές για ακίνητα ιδιοκτησίας τους που στέγασαν διαφόρων υπηρεσιών του και αφορούν αποζημιώσεις χρήσεως για από 01-06-2023 έως 30-09-2023

2. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π)»

3. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση υπηρεσιών για συναυλία στην πλατεία Τζιτζιφιών και μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Κύπρου, στις 31/10/2023

4. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Αυγούστου 2023

5. Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 2ης δόσης για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για παρεχόμενες υπηρεσίες και την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης

6. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας»

8. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής – προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη δαπάνη «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ