Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 29/9/2023 & ώρα 09:30

Καλλιθέα 28/09/2023
Αρ. πρωτ. 46056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 29/9/2023 και ώρα 09:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα.

  • 1. Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών, 2. Έγκριση Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλλιθέας, 3. Έγκριση Μελέτης Υπηρεσίας του Υποέργου 3.

Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης η 30/9/2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ