Με επιτυχία υλοποιείται το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Άνεργοι και ταυτόχρονα κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, επωφελούνται από τις δράσεις του έργου:

  •  Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Στην παρούσα φάση η υποβολή αιτήσεων δεν είναι ενεργή, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και πλήρωσης των θέσεων του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν επιλεγεί και ενταχθεί 749 ωφελούμενοι.

Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε 12 συνεδρίες συμβουλευτικής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Έχουν υλοποιηθεί πάνω από 7.800 συνεδρίες, ποσοστό που υπερβαίνει το 86%.

Επίσης έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 501 ωφελούμενοι, με την πλειοψηφία εξ αυτών να έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ποσοστό ανέρχεται στο 85% και καταδεικνύει την εμπράγματη προσπάθεια των συμμετεχόντων να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους , με σκοπό την εύρεση εργασίας.