Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76), την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 & ώρα 17:30

Καλλιθέα,15/09/2023
Αριθ. πρωτ. : -5013-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο : Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ. 2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας ( Μαντζαγριωτάκη 76) την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση προσχέδιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για Παρατηρητήριο.

2. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού.

3. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση αθλητικού κέντρου.

4. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης για την Δ/νση Παιδικής Αγωγής.

5. Έγκριση υλοποίησης πρακτικής άσκησης για την Δ/νση Άθλησης.

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων και αναπληρωτριών, στις δομές των βρεφικών και των βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Παιδικής αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨ Δήμου Καλλιθέας για το σχολικό έτος 2023-2024.

7. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2024 και αποστολή στις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ- ΕΣΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Αγωγής.

9. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό έκδοσης ανακοινώσεων για εγκεκριμένη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ(8μηνο με αντίτιμο).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ