Έχει λήξει η υποβολή αιτήσεων ΣΤ΄ κύκλου Επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση & πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων» με Επίδομα έως 1800,00 ευρώ (μεικτά)

Ο ΣΤ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή τουλάχιστον 103 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Το έργο αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που πληρούν έστω και μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
√ Είναι Κάτοικοι Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου ή
√ Είναι Εργαζόμενοι σε επιχείρηση ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα που έχει έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου

Η υποβολή αιτήσεων του ΣΤ΄ κύκλου έχει λήξει στις 08/08/2023, ενώ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων.

Πληροφορίες στο
https://sydna.saronis.gr/

Τηλέφωνο:
210 4629300
Εσωτ. 205 κα Μαρινάκη Ντορίνα και Εσωτ. 220 κα Τζιώτη Μαίρη
(Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 -17:00).

Email:
Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο sydna@saronis.gr

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Εστίασης
  • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  • Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
  • Εσωτερικός Ελεγκτής