Προγράμματα & Δράσεις για την Προσβασιμότητα – Μία πόλη για όλους!

→ Το νέο ενημερωτικό έντυπο του Δήμου Καλλιθέας (αρχείο Acrobat)