Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει μόνο δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 & ώρα 19:30

Καλλιθέα 8/5/2023
Αρ. Πρωτ. 21794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει μόνο δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 & ώρα 19:30 βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Λήψη απόφασης απόδοσης τιμής στον εκλιπόντα
Αντιδήμαρχο Καλλιθέας Λάζαρο Λασκαρίδη επικεφαλής της παράταξης
«ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος