Τελετή Ονοματοδοσίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου Καλλιθέας σε «Δημοτική Βιβλιοθήκη Θοδωρής Ψαλιδόπουλος»

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30
Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας Ανδρομάχης 86Α