Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 31/01/2023 & ώρα 14:30

Καλλιθέα 27/01/2023
Αρ. πρωτ. 4550

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. 1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

2. Εξειδίκευση πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης αποκριάτικης εκδήλωσης για την Γ΄ Ηλικία και για τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν από την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της αποκριάτικης αυτής εκδήλωσης στις 13-2-2023

3. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων έτους 2023

5. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες δαπανών για τα Κούλουμα 2023

6. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

7. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας: 1. Οικιακή κομποστοποίηση & 2. Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων»

8. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

9. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

10. Εξέταση του από 11/01/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου

11. Εξέταση του από 18/01/2023 πρακτικού φανερού επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου

12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 80-150 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

15. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Νοεμβρίου 2022

16. Αποδοχή εσόδου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022

17. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων του συνόλου των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο του 2023 από 15-02-2023 έως 15-08-2023

18. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των Τελών κυκλοφορίας χρήσης δικύκλων 50 κ.εκ του έτους 2023

19. Απόδοση λογαριασμού του Πολυχρονόπουλου Δημήτριου για το 2936/18-11-2022 ΧΕΠ

20. Περί εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. Α2528/2022 ανέκκλητης λόγω ποσού απόφασης του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης

21. Περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης στον αιτούντα Κ. Ρ. και εξειδίκευση πιστώσεως

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ