Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Tη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου από τις 11:00 -13:00, στην Πλατεία Κύπρου, εξειδικευμένα στελέχη (από το Σωματείο ΘΗΣΕΑΣ, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων ΣΤΑΘΜΟΣ, Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας, Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Κοινότητας), θα ενημερώνουν για προγράμματα Ψυχικής Υγείας που συντελούνται στην πόλη μας