Δωρεάν διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου 4915/2022 ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022 θα διαθέτει δωρεάν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο στα καταστήματα, προκειμένου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Σημειώνεται ότι ο δωρεάν επιπλέον κοινόχρηστος χώρος μπορεί να μην είναι συνεχόμενος με τον χώρο που ήδη χρησιμοποιεί ένα Κατάστημα, αλλά να βρίσκεται σε παρακείμενο κοντινό σημείο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο Δήμος μας προχωρά στην ενέργεια αυτή, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας πελατών και εργαζομένων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη δωρεάν παραχώρηση του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:

  1. Να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών, των γονέων με τα παιδιά τους, των ΑΜΕΑ και να μην καταλαμβάνονται οι οδεύσεις ΑμεΑ στα πεζοδρόμια και σε κάθε περίπτωση κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ).
  2. Να μην αναπτύξουν τα Καταστήματα μόνιμες ή προσωρινές σταθερές κατασκευές, καθώς και να μην γίνεται χρήση μουσικής, στο χώρο που παραχωρείται.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν τους υπεύθυνους των Κ.Υ.Ε. να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό αίτηση για τη χορήγηση άδειας δωρεάν κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι χωροταξικά δυνατό.
Η Αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 π.μ. – 2 μ.μ.) ή με e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiash@kallithea.gr.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:

  1. Η Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης ή υποβολή Γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε.
  2. Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
  3. Σκαρίφημα (με διαστάσεις) ζητούμενου κοινόχρηστου χώρου.
  4. Δημοτική Ενημερότητα.

Τονίζεται ότι η αιτούμενη χρήση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από τη σχετική έγκριση του Δήμου Καλλιθέας.
Σημειώνεται ότι όσοι επαγγελματίες έχουν λάβει έγκριση από τον Δήμο το 2020 & το 2021 για επιπλέον κοινόχρηστο χώρο & δεν μεταβάλλονται τα ζητούμενα τετραγωνικά υποβάλλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο τέλος, άμεση απομάκρυνση των επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων και σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός τριών (3) μηνών αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρείς (3) μήνες.

ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ, τέλος, όλους τους συμπολίτες μας που κατοικούν στην πόλη μας, να προτιμήσουν και να στηρίξουν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα της πόλης μας. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο είναι σημαντικό να έχουμε μία ζωντανή και δραστήρια τοπική οικονομία, που εξυπηρετεί τους Καλλιθεάτες στην καθημερινότητά τους και δίνει εργασία σε συνδημότες μας.

Συνημμένα: