Εκδήλωση για τους επιτυχόντες εκπαιδευόμενους του προγράμματος Κ.Δ.Β.Μ. του Δ. Καλλιθέας έτους 2021-22

Εκδήλωση ΚΔΒΜ 2022Ο Δήμος Καλλιθέας διοργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 19/9/2022 και ώρα 19.00 για την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαιδευομένων των τμημάτων που υλοποιήθηκαν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καλλιθέας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, που βρίσκεται επί των οδών Κρέμου 123 και Φιλαρέτου. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να παρευρεθείτε.

O Δήμος Καλλιθέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς και για το έτος 2022-2023 τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι εκπαιδευόμενοι που θα παραλάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης ολοκλήρωσαν τα μαθήματα των παρακάτω Τμημάτων:

Ιστορία της Τέχνης   13/10/21-08/12/21
Βασικά Αγγλικά Α1   21/10/21-20/01/22
Βασικά Ιταλικά Α1   12/11/21-11/02/22
Βασικά Ιταλικά Α1   22/11/21-21/02/22
Βασικά Γαλλικά Α1   30/11/21-01/03/22
Βασικά Γερμανικά Α1   08/12/21-21/03/22
Βασικά Ιταλικά Α1   08/03/22-07/06/22
Βασικά Ιταλικά Α2   13/04/22-22/06/22

Η εκδήλωση είναι μία ευκαιρία αφενός, για τη συνάντηση των εκπαιδευομένων, αλλά και την προβολή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και των νέων τμημάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Η παρουσία σας θα είναι εξαιρετικά σημαντική. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Δήμαρχος της Καλλιθέας και ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.