Στις 15 Ιουλίου λήγουν οι αιτήσεις Β’ κύκλου για το πρόγραμμα των εργαζομένων των Δήμων Αλίμου ή Καλλιθέας ή Π. Φαλήρου

Στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1800 € (μικτά) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου
ή
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται με έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους της Καλλιθέας, ή Αλίμου ή Παλαιού Φαλήρου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε εργαζόμενους Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Print

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Εστίασης
  • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  • Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
  • Εσωτερικός Ελεγκτής

Δεδομένου ότι στον Α’ κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» επιλέχθηκαν μόνο 84 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων, ο Β΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων θα αφορά την επιλογή 166 ωφελούμενων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο της Β΄ πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες από την 1η επιλογή να διορθώσουν και να υποβάλουν ξανά την αίτησή τους.

Στην ιστοσελίδα του έργου https://sydna.saronis.gr/ μπορούν οι ωφελούμενοι να δουν το κείμενο της Β΄ πρόσκλησης και να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους.

eu_espa_pep.attikis