Πολλαπλά οφέλη θα έχουν οι ωφελούμενοι του Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων

Πολλαπλά οφέλη θα έχουν οι ωφελούμενοι του Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με τίτλο «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» και κωδικό ΟΠΣ 5055289.

Print

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι εφόσον παρακολουθήσουν τις ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης είναι πολλαπλά:

  • Διερεύνηση των προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων
  • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας των ωφελουμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας
  • Συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων τους
  • Αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα
  • Πιστοποίηση αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και της ένταξης τους στην αγορά εργασίας
  • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1850 € (ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης , 5 € ανά ώρα κατάρτισης)

eu_espa_pep.attikis