Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 11 / 11 / 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η                                    Αρ. πρωτ. 60724

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 11:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών προς εξειδίκευση πιστώσεως (προμήθεια εμφιαλωμένων νερών)

2. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών προς εξειδίκευση πιστώσεως (προμήθεια φωτογραφικής μηχανής)

3. Εξειδίκευση πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17/12/2019 στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας

4. Εξειδίκευση πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Παζαριών των ομάδων εργοθεραπείας των 4 Κ.Α.Π.Η. που θα πραγματοποιηθούν στις 9, 10, 12 και 13/12/2019 στους χώρους των 4 Κ.Α.Π.Η.

5. Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών κατατακτηρίων εξετάσεων πιάνου που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας

6. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις εορταστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 6/12/2019 έως 5/1/2020

7. Εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες που θα προκύψουν από επισκέψεις αντιπροσωπείας του Δήμου μας σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες της πόλης μας, κατά την περίοδο των εορτών

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια» του 12ου Μαθητικού Φεστιβάλ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9,10,11,12 και 13/12/2019

9. Διαγραφή ποσού 2.597,90 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό προνοιακού επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας στην Α. Σ. (κληρονόμοι)

10. Εξέταση πρακτικού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

11. Εξέταση 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2019, συνεχιζόμενου στο 2020) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος» (επαναπροκήρυξη)

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή Παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2019

14. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Πολυχρονοπούλου Αικατερίνης για το με αρ. 2192/25-09-2019 Χ.Ε.Π.

15. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Περαμερίτη Αναστάσιου για το με αρ. 2595/29-10-2019 Χ.Ε.Π.

16. Γνωστοποίηση οριστικών αποφάσεων Α4857 και Α4858/2019 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 6ο Μονομελές) επί προσφυγών της ΕΥΔΑΠ

17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ