Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας, την 7/11/2019 και ώρα 20:00 στo ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ στην οδό Ματζαγριωτάκη 76 3ος όροφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 4/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ.πρωτ.59427
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ταχ. Διεύθ: Φιλαρέτου 108, 176-75
Τηλέφωνο: 2109589635
EMAIL: sepe@kallithea.gr
ΑΡΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:ΠΥΡΠΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας, την 7/11/2019 και ώρα 20:00 στo ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ στην οδό Ματζαγριωτάκη 76 3ος όροφος .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Σύσταση σε σώμα Σχολικής Επιτροπής.

2. Ορισμός Εκπροσώπου ΣΕΠΕ για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού στις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική ,με τον αντικαταστάτη του.

3. Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σχολικών κυλικείων.

4. Σύσταση επιτροπής ελέγχου καλής λειτουργίας σχολικών κυλικείων

5. Σύσταση επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμών σχολικών κυλικείων.

6. Σύσταση επιτροπής καταστροφής υλικού.

7. Εξουσιοδότηση Προέδρου ΣΕΠΕ για παραχώρηση σχολικών χώρων στους Συλλόγους Γονέων και σε φορείς του Δήμου (Δημοτικές Υπηρεσίες ,Νομικά Πρόσωπα, Δημοτικές Επιχειρήσεις) στα σχολεία.
8. Κατακύρωση κυλικείου 17ου Δημοτικού με απευθείας ανάθεση.

9. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού κυλικείου 14ου Δημοτικού Σχολείου.

10. Έγκριση ποσού δαπάνης έως 4.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα θέρμανσης του 1ου Ειδικού Δημοτικού και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου.

11.Έγκριση ποσού δαπάνης έως 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για καθαρισμό χαλιών με απευθείας ανάθεση

12.Έγκριση ποσού δαπάνης έως 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για γραφική ύλη με απευθείας ανάθεση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ