Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2019

ΑΠΟΦ.-9-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-10-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΠΡΟΣΩΠ.ΙΔΟΧ 42 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΦ.-11-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΚΦΑ ΙΔΟΧ ΠΑγΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ. ΓΓΑ 2019-2020

ΑΠΟΦ.-12-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦ.-13-ΕΠΙΚΥΡ.ΠΡΑΚΤ.Νο1&Νο2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΜ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ._signed

ΑΠΟΦ.-14-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΒΕΒ.ΟΦΕΙΛ.ΜΙΣΘ.ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π._pdf

ΑΠΟΦ.-15-ΈΓΚΡ.ΜΕΤΑΤΡ.ΠΑΙΔ.ΣΤ.ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ

ΑΠΟΦ.-16-ΈΓΚΡ.ΣΥΝΟΔ.ΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟΝ Π.Σ._pdf

ΑΠΟΦ.-17-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦ.& ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΑΠΟΦ.-18-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ.Ή ΜΗ ΕΚΠΤ.ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΛΕ ΙΙΙ