Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 24/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1192- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 11/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ.-1037- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος’” που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 01/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-871- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού […]

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 16/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-7908- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. πρωτ.-7907- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Καλλιθέα 16/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ. -7346- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου–2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 09/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. -6518- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 18/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. -6029- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο 210 9521.410 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, την Τρίτη 04 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 31/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. -5204- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 23/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4920- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο […]