Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2020

  ΑΠΟΦΑΣΗ 248-Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης, Δ’ ΔΟΣΗΣ έτους 2020 των Σχολείων Πρωτ.θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης.doc