Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2018

ΑΠΟΦ.-2-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦ.-3-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΑΠΟΔ.ΜΟΝ. ΥΠΑΛ. Π.Σ. ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-4-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΒΛ.ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Π.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-5-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-6-ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο3 ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ. ΣΥΝΤΗΡ.ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ._pdf ΑΠΟΦ.-7-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟΦ.-8-ΕΓΚΡΙΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2017

ΑΠΟΦ.-173-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-174-ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-175-ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΑΥ ΑΠΟΦ.-176-ΠΑΡΑΤ.ΥΠΑΡΧ.ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-177-ΔΙΑΚΗΡ.ΔΗΜΟΠΡ. ΜΙΣΘ. ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2017

ΑΠΟΦ.-153-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-154-ΆΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΈΦΕΣΗΣ ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΠΟΦ.-155-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.147-17ΑΠΟΦ. Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-156-ΣΥΜΠΛ. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.150-ΑΠΟΦ. Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-157-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 96 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-158-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.81 ΑΠΟΦ.Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-159-ΕΓΚΡ.ΕΠΙΣΤΡ.ΧΡΗΜ.ΠΟΣΟΥ-ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΑΘΗΝΑ- ΑΣΘ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΑΠΟΦ.-160-ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-161-ΈΓΚΡ.ΕΠΑΝΕΚΔ.ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΑΠΟΦ.-162-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-163-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝ.ΧΡΙΣΤ.ΕΚΔΗΛ.ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ.-ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ._pdf ΑΠΟΦ.-164-ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟΦ.-165-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΓΡ. ΝΗΠΙΟΥ […]

Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2017

ΑΠΟΦ.-145-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 ΑΠΟΣΦΡ.ΠΡΟΣΦ. ΕΠΑΝ.ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ.ΣΥΝΤ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-146-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟΦ.-147-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.ΑΠΟΤΙΜ. Μ.Α.Π.& ΓΑΛΑ 2012-16 ΑΠΟΦ.-148-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.149-ΤΡΟΠ.ΤΗΣ 88-ΑΠΟΦ.Δ.Σ.-18.9.2017 ΑΠΟΦ.-150-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ. ΑΝΑΔΡ.IΔΑΧ ΑΠΟΦ.-151-ΑΠΟΔ. ΧΟΡΗΓ. ΣΥΝΤ. ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Π.Σ._pdf

Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2017

ΑΠΟΦ.-134-ΈΓΚΡ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2013 ΑΠΟΦ.-135-ΈΓΚΡ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2014 ΑΠΟΦ.-136-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΝΕΡΓ.-ΠΡΑΓΜ.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΦ.-137-ΔΙΑΘ.ΠΙΣT. ΠΡΟΎΠΟΛ.ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-138-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΦ.-139-‘ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-140-ΧΡΟΝ.ΠΑΡΆΤ. ΣΥΜΒ.ΤΡΟΦ. & ΑΠΟΣΤ. ΑΙΤΗΜ.ΣΤΗΝ Ο.Ε._pdf ΑΠΟΦ.-141-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ Π.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-142-ΈΓΚΡ. ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ.- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦ.-143-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΔΑΠ-ΔΙΕΝΕΡΓ.&ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΦ.-144-ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝ.ΝΑΟΕΦ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤ.25%

Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2017

ΑΠΟΦ.-123- ΈΓΚΡ .ΤΑΜ.ΑΠΟΛΟΓ.ΠΙΝ.ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΦ.-124 – ΑΠΟΔ. ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘ. ΛΗΞΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟΦ.-125-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΑΚΤ.ΕΞΩΔ.ΣΥΜΒ.ΣΟΥΡΛΗΣ ΑΠΟΦ.-126-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-127-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-128-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-129-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-130- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΣΛ. ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΠΟΦ.-131-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-132-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή […]

Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2017

ΑΠΟΦ.-113-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ. Νο1 ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ. ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ ΑΠΟΦ.-114-5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-115-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.ΚΟΥΤΡΗ ΑΠΟΦ.-116-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-117-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-118-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ-ΤΕΧΝ.ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΦ.-119- ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΣΤΟ ΦΙΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ KALLITHEA NIGHT RUN ΑΠΟΦ.-120- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ […]