Οι αποφάσεις της 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2018

ΑΠΟΦ-167-4η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-168-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-Π.Σ.ΣΩΚΡ.131

Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2018

ΑΠΟΦ.-160-ΤΡΟΠΟΠ.ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.155-2018-ΠΡΟΣΧ.ΠΡΟΫΠΟΛ.2019 ΑΠΟΦ.-161-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 ΕΠΙΤΡ. ΔΙΕΞ. ΔΙΑΓΩΝ.ΦΥΛΑΗΣ ΕΓΚΑΤ. Ν.Π._signed ΑΠΟΦ.-162-ΚΑΤΑΡΤ. ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡ.ΔΗΜΟΠΡ.ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘ.ΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓ.ΑΘΛΗΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦ.-163-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΞ.ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔ.& ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΦ.-164-ΈΓΚΡ.ΣΥΝ.ΠΑΙΔ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΠΡΟΣ.&ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΦ.-165-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟΦ.-166-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦ.& ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟ ΥΣ 2

Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11/09/2018

ΑΠΟΦ.-152-ΈΓΚΡ.ΚΑΤΕΠΕΙΓ.ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦ.-153- ΈΓΚΡ.ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.-154-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜ.-ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-155-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΣΧ.ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΣ-ΕΞ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟΦ.-156-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-157-ΈΓΚΡ.ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ.ΑΠΟΔ.ΥΠΑΛ. ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ ΑΠΟΦ.-158-ΤΡΟΠΟΠ.ΑΠΟΦ.-108-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ ΑΠΟΦ.-159-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ

Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2018

ΑΠΟΦ.-147-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-148-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΤΟΥ ΝΠΔΔ- ΑΠΟΦ.-149-ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΠΡΟΜ.ΤΡΦ. ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ & ΑΠΟΣΤ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ ΑΠΟΦ.-150-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-151-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤ.ΥΦΙΣΤ.ΣΥΜΒ.ΚΑΤΑΘ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡ. ΚΔΑΠ

Οι αποφάσεις της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2018

ΑΠΟΦ.-143-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛ.ΜΙΣΘ.ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟΦ.-144-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛ. ΜΙΣΘ.ΑΚΙΝΗΤΟΥΓΙΑΣΤΕΓΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦ.-145-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (2) ΑΠΟΦ.-146-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦ. & ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/07/2018

ΑΠΟΦ.-138-ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΗΓ.ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ & ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. (2) ΑΠΟΦ.-139- ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-140-ΈΓΚΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΟ Π.Ε.Ν. (2) ΑΠΟΦ.-141-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΙΕΚ (3) ΑΠΟΦ.-142-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ

Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 16/07/2018

ΑΠΟΦ.-129-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.115 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.-3Η ΜΕΡ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-130-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π._pdf ΑΠΟΦ.-131-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡ._pdf ΑΠΟΦ.-132-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧ.ΈΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-133-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-105- ΑΠΟΦ.Δ.Σ.ΤΟΥ Ν.Π._pdf ΑΠΟΦ.-134-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.&ΚΑΤΑΒ.ΑΝΑΔΡ.ΟΙΚΟΓ.ΕΠΙΔΟ.ΣΕ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-135-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜ.ΑΠΟ ΑΝΑΓΝ.ΥΠΗΡ.ΣΕ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-136-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝ.ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝ. ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-137-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ Π.Σ.ΤΟΥ Ν.Π._pdf

Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2018

ΑΠΟΦ.-123-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΝ.-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-124-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) ΑΠΟΦ.-125-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-126-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΤΟΥ Ν.Π._signed ΑΠΟΦ.-127-ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΓ.ΛΟΓΩ ΜΑΤΑΙΩΣ._pdf ΑΠΟΦ.-128-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2018

Οι αποφάσεις της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2018

ΑΠΟΦ.-115-3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-116-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-117-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-118-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΔΡ.ΚΑΤΑΒ. ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔ. ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-119-ΈΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦ.-120-ΈΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΡΕΦ.& ΝΗΠ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛ.ΧΡΟΝΙΑ 2018-19 ΑΠΟΦ.-121-ΈΓΚΡ. ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΠΡΟΓΡ.ΧΡΗΜΑΤΟΔ.-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Π.Σ.ΣΕ ΒΡΕΦ-ΝΗΠ.-ΕΞΟΥΣ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΦ.-122-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 89-2018 ΑΠΟΦ.Δ.Σ._pdf

Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2018

ΑΠΟΦ.-96-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-97-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.1-18 ΑΠΟΦ. Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-98-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-99-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ.& ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-100-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ. ΤΟΥ Ν.Π._pdf ΑΠΟΦ.-101-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-102-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-103-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦ.-104-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΔΡ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΓΝ.ΜΤΣ ΣΕ ΥΠΑΛ. ΙΔΟΧ-ΕΣΠΑ ΑΠΟΦ.-105-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.ΑΝΑΔΡ.ΕΠΙΔ.ΕΠΙΚ.&ΑΝΘ.ΕΡΓ.ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛ._pdf ΑΠΟΦ.-106-ΈΓΚΡ. […]