Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 31/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 52070 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.658,60 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 27/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 51665 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.846.200,00 ευρώ με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 19/10/2023 Αρ. Πρωτ. 50122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Α. Περγαντή Τηλέφωνο: 213-20.70.410 E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 18/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 49840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 153.869,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους […]

Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας – κτίριο Α230), για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 13/10/2023 Αριθ.πρωτ.: – 5503 – EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Αυτ.Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας –κτίριο Α230), για την μίσθωση […]