Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ:95Ω8ΩΕΚ-775 Καλλιθέα, 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. α) εδ.1 […]

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΜΞΘΩΕΚ-ΠΑ7 Καλλιθέα, 23/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail:p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.α) εδ.1 του […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» – Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23 PROC014075965 2023-12-29 ΑΔΑ: 640ΜΩΕΚ-ΖΞ5 Καλλιθέα 29-12-2023 Αρ. Πρωτ.:62363 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 11.800.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η προκήρυξη του έργου έχει […]

Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας, απορριφθέντων & προσληπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.» Περίοδος 2023-2024

Ημερομηνία ενστάσεων από 23/12/2023 έως 2/1/2024 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 101 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 102 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 105 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 105 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΒΔ9ΩΕΚ-5ΘΠ Καλλιθέα 06/12/2023 Αρ. πρωτ. 60055/13-12-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 490/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΧΧΩΕΚ-ΛΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 01 / 12 / 2023 Αριθ. Πρωτ : 58177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.659.667,64 ευρώ με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας» με […]

Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης της Σ.Ο.Χ. 1/23 – Ωρομίσθιοι Δ.Ε. καθηγητές χορού των Σχολών Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΔΑ: Ψ9Χ3ΟΡ5Ω-ΕΓ6 Καλλιθέα 30/11/23 Αρ. Πρτ. 495/23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Σ.O.X. 1/23 της υπ. αρ. πρτ. 91/23 στις 13-09-23 ΑΔΑ: 678ΛΟΡ5Ω-3ΡΜ Ανακοίνωση πρόσληψης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν.4765/21. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας» με α.α. 253147 στο ΕΣΗΔΗΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 462/2023 της Ο.Ε. που εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών Η ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιας/ου δικηγόρου στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλλιθέα, 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 55471 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ:Π.ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Π. Παρίδου Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Αρ. θέσεων: 1) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα: 08/11/2023 Αριθ. Πρωτ.: – 6072- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς […]