Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους»-Καλοκαίρι 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 06/04/2023 Αριθ. Πρωτ : 17117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους»-καλοκαίρι 2023», με κριτήριο κατακύρωσης […]

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Σ.M.E. 2/22, ειδικοτήτων Π.Ε. Ψυχολόγου & Π.Ε. Λογοπεδικού για την κάλυψη αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

  Πρακτικό Αξιολόγησης – προσωρινοί Πίνακες κατάταξης ΣΜΕ 2/22 Ψ1Ο1ΟΡ5Ω-9ΝΔ

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 28/03/2023 Αριθ. Πρωτ.: 15057 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 114.660,00 € (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α) η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 21ου Δημοτικού Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΠΔΔ ΑΦΜ: 998007151 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ταχ. δ/νση: Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα Τηλ.: 210 9589635, 210 9589592   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας κος Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων. Έχοντας Υπόψη: Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ. Β’) που αφορά τη […]

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη Προσωπικού Π.Ε. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ ΚΦΑ 2023 101 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 102 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 103 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 104 ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 105 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 106 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 107 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 108 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 109 ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6Φ5ΡΩΕΚ-ΕΩΣ Καλλιθέα 09/03/2023 Αρ. πρωτ. 12650/14-3-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 74/2023 (ΑΔΑ: Ω8Ψ8ΩΕΚ-ΔΦΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του […]

Ανακοίνωση-Προκήρυξη για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Καλλιθέα, 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Π. Δεικτάκη Τηλέφωνο: 213-20.70.412 E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόθεση του Δήμου Καλλιθέας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών […]

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη Προσωπικού Π.Ε. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» √ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ ΚΦΑ 2023 101 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 102 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 103 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 104 ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 105 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 106 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 107 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 108 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 109 ΕΝΟΡΓΑΝΗ Υποβολή Ενστάσεων από 1/3 έως 10/3

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ΚΑΠΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: Ψ7Θ8ΩΕΚ-ΖΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 13/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. πρωτ. 8572/20-2-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 15/2023 (ΑΔΑ:6ΧΒΔΩΕΚ-ΧΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. 270/81, […]

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΩΖ7ΓΩΕΚ-ΡΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 13/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. πρωτ. 8570/20-2-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 16/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΣΑΩΕΚ-4Ω3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. […]