Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”, την Δευτέρα 18  Δεκεμβρίου 2023 & ώρα 11.00

Καλλιθέα 13/12/2023 Αριθ. πρωτ. – 7236 – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής Αρμόδιος: Ι.Κορδούτης Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 18  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 από 12:30 έως 14:00

Καλλιθέα 13/12/2023 Αρ. Πρωτ. 60108 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr) την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 από 12:30 έως 14:00 βάσει του άρθ. 74 […]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στον 3ο όροφο, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου & ώρα 18:00

Αρ.Πρωτ.421 11-12-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στον 3ο όροφο, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Έγκριση δαπάνης, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης, προμήθειας καθαριστικών ειδών για τον χώρο του κυλικείου στο […]

Σύσταση σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ- ΟΤΑ την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ- ΟΤΑ την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, δεν θα γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Καλλιθέας, παρακαλούμε, από το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου έως το πρωί της Παρασκευής 15 Δεκεμβρίου να μην εναποθέτετε στους κάδους, απορρίμματα, ογκώδη αντικείμενα, […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 & ώρα από 12:00 έως 14:00

Καλλιθέα, 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 7147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο 375/2022 Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 67,παρ.7 του ν.3852/2010 « … Σε […]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020»

Ο Δήμος Καλλιθέας ολοκλήρωσε την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5030054 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020». Η πράξη περιλάμβανε τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και την προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Καλλιθέας και εξοπλισμού για τις ανάγκες […]

Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 12/12/2023 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 8/12/2023 Αρ. πρωτ. 59480 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τρίτη 12/12/2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Παρασκευή 08-12-2023 & ώρα 16:30

Καλλιθέα 07/12/2023 Αρ. πρωτ. 59116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις με αρ. πρωτ. 56978/27-11-2023 και 58355/4-12-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. 2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Παρασκευή 08-12-2023 & ώρα 15:30

Καλλιθέα 07/12/2023 Αρ. πρωτ. 59115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η   Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις με αρ. πρωτ. 56977/27-11-2023 και 58356/4-12-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. 2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για Ορκωμοσία την Κυριακή 17/12/2023 & ώρα 12:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας

Καλλιθέα 6/12/2023 Αρ. Πρωτ. 58936 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδιασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 446/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 123 & Φιλαρέτου), την Κυριακή 17/12/2023 και ώρα 12:00, ώστε […]