Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_25.04.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_28.03.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_28.02.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_14.02.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_31.01.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_17.01.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκαν έως 20/12/2016 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  Τα θέματα και οι απόφασεις ΕΔΩ