Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 15/3/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                Αρ. Πρωτ. 16057

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που απορρέουν από την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση της με αρ. 20/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση της με αρ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για τον καθορισμό αποζημίωσης Προέδρου & μελών Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 20/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί διαχειριστικού ελέγχου οικ. χρήσης 2018 και ορισμό ορκωτών λογιστών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών προς εξειδίκευση πιστώσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

10. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Διαγραφή οφειλής λόγω συμψηφισμού και επαναβεβαίωση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Διαγραφή οφειλής λόγω συμψηφισμού και επαναβεβαίωση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Τροποποίηση χρεώσεων ανείσπρακτων δημοτικών τελών στους πραγματικούς οφειλέτες (ενοικιαστές).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Τροποποίηση χρεώσεων από την κυρία Κ. Α.-Α. και τον κύριο Λ. Γ. στην Α.Γ. Π. Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Τροποποίηση χρεώσεων από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Υποβολή πρακτικού Νο 1/2019 Επιτροπής κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων 2014».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Περί έγκρισης διενέργειας εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

19. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

24. Περί έγκρισης διενέργειας / πραγματοποίησης προμηθειών / εργασιών /εκδηλώσεων του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25. Λήψη απόφασης για διακοπή και καταγγελία παραταθείσας μίσθωσης προ του χρόνου λήξης του μισθίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 104 Καλλιθέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 13/28-01-2019 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 10/2019 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ W.C. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1039/2018 (ΑΔΑ:ΩΩ6ΦΩΕΚ-ΜΣ9) απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης