Δομές – Δραστηριότητες

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:

Η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ιδίως των νέων, ιδιαίτερα στον τομέα του χορού και άλλους.

2. Η οργάνωση υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα στις δραστηριότητες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Επιχείρησης περιλαμβάνονται:
− Η λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής
υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.
− Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και « Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας».
− Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ. Δ. Α. Π.).
− Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

4. Κέντρο Πληροφόρησης Νέων – Το ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης.

Α. Η εκπαίδευση για υποστήριξη και μελέτη συστημάτων νέας τεχνολογίας (συντήρηση, επισκευή, μελέτη συστημάτων πληροφορικής και μηχανών νέας τεχνολογίας).

Β. Η παραγωγή, αναπαραγωγή και διαχείριση πνευματικών έργων νέας τεχνολογίας.